ESPERANTO

Conheça, Aprenda, Divulgue

Página com informações, cursos  e materiais em português. Acesse: www.esperanto.com.br

BEL@Butiko

Loja da Liga Brasileira de Esperanto. Compre através de cartão de crédito ou boleto bancário e receba em casa. CLIQUE AQUI

BEJO

Brazila Esperantista Junulara Organizo é o departamento da Liga Brasileira de Esperanto destinado para jovens com direção autônoma em relação à Liga. Conheça: bejo.esperanto.org.br

ESPERANTE

Revista Brazila Esperantisto - 345

 • PDF

 

Brazila Esperanto-Ligo informas ke jam estas elŝutebla la PDF-versio de la 345-a numero de la revuo Brazila Esperantisto.

Por elŝuti la numeron bonvolu alklaki ĉi tie.

La enhavlisto de la revuo:

 • 01 ... Enkonduko
 • 02 ... Esperanto kaj KER-ekzamenoj: Ivan E. Colling
 • 06 ... Stumblado en la esperanto-lernado: João J. Santos
 • 09 ... BEJO-novaĵoj: Anna Carvalho
 • 10 ... Brazilaj samideanoj spionataj: Francisco S. Wechsler
 • 14 ... Eldiroj: César D. Soares
 • 15 ... Amo: Clarice Lispector
 • 20 ... Kvar poemoj: Maria N. Laroca

 

Amike,
Evandro AVELLAR, vice-prezidanto
volontula prizorganto de esperanto.org.br
Brazila Esperanto-Ligo

 

Aproveitamos para convidar aqueles que ainda não são membros da Liga a se associarem, contribuindo assim para os Novos Tempos do movimento esperantista. Para se associar basta clicar AQUI.

ARGENTINA KONGRESO DE ESPERANTO

 • PDF

 

Argentina Esperanto-Ligo anoncas la okazigon de Argentina Kongreso de Esperanto, de la 6-a ĝis la 7-a de oktobro 2012, en Bonaero.

Kongrestemoj: “Amikeco kiel ponto al la paco, amikeco kaj evoluigo”; “Regiona integriĝo: turismo kaj ekonomio”.

Aliĝoj: https://eventioz.com/events/congreso-argentino-de-esperanto-octobre-2012

HELPA FONDUSO: estas planata la starigo de helpa fonduso por subvencii laŭbezone tute aŭ parte la vojaĝon kaj restadkostojn en Bonaero de tiuj enlandaj partoprenantoj, kiuj nepovante pagi siajn vojaĝbiletojn aŭ gastiĝkostojn, sufiĉe frue antaŭanoncu sian intencon partopreni kaj petu helpon, ĉiam laŭ la disponebla mono. Por gastigi ilin en Bonaero la organiza komitato klopodos trovi adekvatan malmultekostan loĝejon, aŭ eĉ, seeble, senpagan loĝejon.

Ĉiu kiuj volas prelegi, proponi programerojn aŭ iel kunlabori estas petataj kontakti nin kiel eble plej frue retpoŝte al Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. aŭ telefone al (011) 15 50 61 05 96.

Reta Kurso pri Interlingvistiko ĉe AIS

 • PDF


Daŭras la agado por restrukturigi la retajn kursojn ĉe AIS. Nun estas klare videbla kaj facile "aliĝebla" la kurso pri Interlingvistiko.

Iru al http://www.ais-sanmarino.org/index.html kaj klaku sur (laŭvice) "Kursoj" >  "en Esperanto" > "Sekcio 2: humanistiko" > "Interlingvistiko".

Aŭ rekte: http://www.ais-sanmarino.org/kursoj/stru/eo/sekci2interling.html


Tiam ekstudu senpage kaj, se vi volas, poste estu ekzamenata por ricevi poentojn por via universitata kariero ĉe AIS.

 


edukadon.net

Ankaŭ en la "klerigejo" de la retejo edukado.net estas kelkaj AIS-kursoj. Tie vi povas havi retan ekzameneton por ĉiu leciono por kontroli, kiom vi lernis.

 

 


Alproksimiĝas la plej granda evento organizata de la Unuiĝintaj Nacioj !

 • PDF

 

 

En Brazilo, en la urbo Rio de Janeiro, sub la nomo RIO+20, kunvenos en venonta junio dekmiloj da homoj por diskuti kaj decidi pri la urĝaj problemoj de la homaro.

La temo kiun U.N. proponas estas

- verda ekonomio kaj forigo de mizero -

 

Partoprenos tiun eventon ne nur la 192 Ŝtatoj-membroj, sed ankaŭ la civila socio reprezentata per siaj miloj da diverstipaj organizaĵoj, krom evidente miloj da ĵurnalistoj kaj ĝenerala publiko.

Kiel membro en konsultaj rilatoj kun EKOSOK (Socia kaj Ekonomia Konsilio de U.N.) la tutmonda esperantistaro evidente partoprenos nome de UEA kaj TEJO per ĉefe brazilaj aktivuloj tiujn eventojn, kie regos gravaj komunikaj problemoj rilate la uzon de lingvoj.

Príncipe kaj formale oni povas fari deklarojn en la lingvoj uzataj nuntempe en U.N. (angla, franca, rusa, ĉina,hispana, araba). Tio signifas ke la loka lingvo de Brazilo, la portugala, estos apenaŭ tolerata sed ne oficiale.

La alvokoj al la tuta mondo de U.N. estas interesaj, ĉar estas petataj novaj ideoj, novaj paradigmoj, novaj valoroj

La estontecon kiun vi deziras

- estontaj novaj vojoj de evoluo –

- kion vi proponas por la homoj en la jaro 2030 -

La Universala Esperanto Asocio okupiĝas pri la universala rajto je egaleca komunikado, pri la forigo de la tutmonde disvastiĝanta lingva diskriminacio, ĝi pledas por kulturaj kaj lingvaj rajtoj kaj proponas protekti la lingvan kaj kulturan diversecon, la homan emancipiĝon kaj la daŭripovan solvon de intergenta dialogo.

U.N. invitis la tutmondan civilan organizitan socion sendi proponojn rilate la daŭripovan evoluon kaj agema teamo de UEA-TEJO submetis la 1.11.11. dokumenton al U.N. kiu deklaris niajn konkretajn sugestojn rilate la temojn de RIO+20. Nia dokumento estis akceptita kaj aperas nun ek de Novembro publike en la retejo de U.N (uncsd).


Tre baldaŭ la retejo de BEL donos pliajn informojn pri la aktivecoj de la preparkomitato kaj invitas jam nun gesamideanojn oferti sian eventualan kunlaboron en junio ĉe la informstandoj kaj reprezentante UEA en la diversaj paralelaj eventoj.

Pagina 1 de 5

Em defesa das línguas minoritárias.

Congressos Internacionais anualmente.

A língua do presente e do futuro.

Um projeto de sucesso.